Dokumenty

Dokumenty

Przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy należy w Starostwie Powiatowym zgodnym z miejscem zamieszkania uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK). W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy  (druk do wypełnienia w urzędzie)
  2. Fotografia
  3. Ksero prawa jazdy  (jeżeli posiadasz)
  4. Ksero dowodu osobistego lub paszportu lub karty stałego pobytu
  5. Orzeczenie lekarskie
  6. Zgoda rodzica lub opiekuna ( jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia)
  7. Badanie psychologiczne ( dotyczy kat C, CE,  D,  DE, C1, ,,,,,, )
  8. Opłata za wydanie prawa jazdy  ( po zaliczeniu egzaminu państwowego)

Po uzyskaniu Profilu Kandydata Kierowcy  zgłoś się do OSK celem  wpisania na listę uczestników szkolenia i ustalenia harmonogramu szkolenia.

P1080263P1100697P1100690