Kontakt

  1.     Telefoniczny

-  telefon stacjonarny              87-4232076 w dni robocze od 15.00 do 17.00
-  telefon komórkowy             0501-734554
-  fax.   87-4232076    (prosić fax.)

                2 .      Poczta e-mail

                                -   biuro@oskgietek.pl

                 3.     Osobiście w biurze ośrodka od 15.00 do 17.00

                 4.     Listownie

Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Gietek
12-200   Pisz ul. Spacerowa 32