Aktualności

Spotkanie organizacyjne na nowym kursie kategorii ;

AM,  B,   B+E, C,  C+E,     D,

w dniu  08.05.2019 r  godzina 16.oo

 

 

Rozpoczynamy kurs kategorii D (autobus)  dla posiadaczy kategorii B. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób , które ukończyły 21 rok życia. Informacje  tylko w biurze OSK.